Urme romane la Băile Herculane

urme-romane-baile-herculaneAmplasată la numai câțiva kilometri de drumul imperial Dierna – Tibiscum – Sarmisegetuza, așezarea romană de la Herculane a cunoscut o viață înfloritoare, datorată, în principal izvoarelor termale cu funcții terapeutice, ale căror efect curativ se pare că nici dacii nu erau străini, însă care au fost intens exploatate de către romani; ei au împânzit întreaga așezare cu construcții pevăzute cu instalații termale.

Numele antic al localitații, după unii cercetători ar fi fost Aquae sau, datorită numeroaselor inscripții și sculpturi închinate lui Hercule, Aquae Herculis; în realitate, se pare că aici se afla Ad Mediam, toponim întâlnit pe itinerarul din Tabula Peutingeriana (sec. al III-lea) și la geograful anonim din Ravena (sec. VII-lea). Până la sfârșitul veacului trecut, stațiunea s-a numit ”Băile Mehadia” și de aceea, multe din descoperirile arheologice de la Băile Herculane au fost înregistrate greșit ca provenind din castul și așezare civilă romană de la Mehadia, confundată, la rându-i, cu Ad Mediam.

Multe detalii despre bogatul material arheologic și epigrafic descoperit la Herculane au fost notate de juristul Paschalus Carryophilus (Garofolo), în anul 17727, în lucrarea sa De usu praestanita Thermorum Herculanorum scriere ce conține și astăzi o lucrare de referință pentru cunoașterea pieselor pierdute în drumul spre Viena, sunt descrise și alte piese cu valoarea istrico-documenară ca, de pildă, monede emise de îmărații Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius și, mai ales, reliefurile votive închinate divinităților protectoare ale apelor tămăduitoare – Hercule, Aesculap și Hygeia. Autorii dedicațiilor erau, de cele mai multe ori, persoane marcante ale societății din Dacia Romană, care frecventau Băile de la Herculane.

Astfel, lui Hercule, Geniului locului și izvoarelor calde le mulțumește Calpurnius Iulianus, fost comandant al Legiunii a V-a Macedonică, ajuns guvernator în Dacia Superior, prin anii 153-156. Prin anii 198-211, guvernatorul celor trei Dacii C. Iulius Gallus, se afla la Băile Herculane cu întreaga familie unde lasă o inscripție dedicată lui Hercule, rugându-se pentru sănătatea împărațiilor Septimius Severus și Caracalla. Un alt guvernator al celor trei Dacii, din vremea împăratului Gordian al III-lea, Sinonius Iulianus, a ridicat în stațiune un altar pentru Hercule ce sfânt. Cine trece podul de la Cerna care legă azi ceșe două cartiere ale băilor, poate observa locul unde fusese fixat în zidul balustradei un altar din calcar(azi adăpostit la muzeul local), pe care se află săpată o inscripție închinată zeilor și puterilor binefăcătoare ale apelor termale, dies et numinib(us) aquarum, pusă în anul 153 de către cinci cetățeni fruntași ai Daciei Superioare. Tot în zidăria podului se află și o altă inscripție păstrată, pusă de către Iunia Cyrilla, care mărturisea că, după o îndelungată infirmitate, s-a însănătoșit grație apelor termale.

Nicolaie Stoica Hațegan consemna în ”Cronica Banatului” că, la începutul secolului al XIX-lea ”pe lângă Cerna mai puteau fi văzute multe urme de ruine, năpădite de tufe, mai apoi săpate de apa mare a râului. Pe jos se aflau risipite cărămizi romane, unele foarte mari, cu totul rotunde, pătrate sau alungite, ovale, etc. Pe lângă aceasta au fost găsite, de asemenea, monede consulare, imperiale, precum și alte antichități …”

Dintre numeroasele statui ale lui Hercule ce străjuiau construcțiile Băilor, azi nu se mai păstrează decât un grandiosbasorelief, săpat în stâncă, ce-l înfățișează pe zeul cu măciuca în mâna stângă și cupa cu apă păstrează doar o parte a instalațiilor termale cuprins acum în subsolul hotelului ”Roman” și vestigiile unui apeduct, ce se găsesc în vecinătatea aceluiaș hotel.

Printre alte dovezi de viață romană, menționăm descoperirea  în raza localității a două tezaure monetare, emisiuni de la Antoninus Pius (138 – 161) și Iulia Mammaea, iar celălalt, azi pierdut, înregistrat în 1867, format din 900 de monede, ultimele bătute în anul 267.

Urmariți-ne și pe Facebook

Vremea în Băile Herculane

eXTReMe Tracker